Oiva-raportti

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jossa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta.